www.iHouse.dk

   

Velkommen til iHouse.dk

iHouse er en forkortelse for intelligent House. Det er planen at huset, med tiden, skal udvikle sig til et intelligent hus hvor alt kører så automatisk som det overhoved kan lade sig gøre. Samtidig skal det være et hus der indeholder det nyeste af det nyeste inden for entertaiment.

Status ultimo 2014 er at der i store dele af huset er installeret IHC Net og IHC Wireless fra Laurits Knudsen A/S. IHC Net er husets netværk som, udover at forbinde husets Media Center PC'er, også fremfører telefoni og antennesignaler. IHC Wireles varetager intelligent styring af husets el installationer.

@COPYRIGHT 2006 ALL RIGHTS RESERVED iHouse.dk

 

iHouse.dk